غار دربند شهمیرزاد بازگشت به صفحه نخست

... فهمید که متعلق به اواخر سلسله سلجوقی و اوابل حمله مغول است.

...

کاسعه لعابی معروف گبری کار مازنداران و سفال اب بسیار ظریف کارگران قرن 6-5 هجری از قدیم ترین اثار بدست آمده دراین حوضه است. این آثار تا زمان قاجاریه در غار دیده می شوند بنا براین می توان به این نتیجه رسید که غار در ادوار مختلف مورداستفاده قرار گرفته است. در تاریخ ثبت شده که اسپهبدان طبرستان در دوره سلجوقیان و جنگهای آنان با اسماعیلیه بطور مکرر به نواحی سمنان لشکر کشی شده است و به احتمال زیاد در همین کشاکشها و یا جنگهای ملوک الطوایفی گروهی از ترس جانشان به این غار پناهنده شده و در اثر غلبه دشمن بی رحمانه قتل عام شده اند. مشاهده توده های استخوانی انسان در اعماق تاریک و خاموش این غار انسان را به اندیشه فرو برده و از تجسم سرنوشت شوم ساکنین آن دچار تاثر می شود.

صفحه 2 بازگشت به صفحه 1بازگشت به ابتدای مطلب         صفحه قبلرفتن به صفحه پیشین بازگشت به خانه

طراحی تارنما : میثم فهیمی  ׀  مجری پروژه : سپیداران

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت بر اساس قانون کپی رایت متعلق است به شهمیرزاد دات اینفو

copyright 2010   www.shahmirzad.info